het Onderricht

Startpagina Contactinformatie Vacatures


...in de geest
van het paard...


de Faciliteiten
de Opfokkerij
het Onderricht
de Training
de Fokkerij
Paardentaxi
Revalidatie
Vakantiestalling
de Prijzen
Paardenmens

De basisbelering van het paard is van grote betekenis. Het bepaalt de ontwikkeling van de persoonlijkheid in zijn gedomesticeerde leven.

Het uitgangspunt èn het doel  zijn hierbij: Beheersing

Paardenvleugel beleert op basis van de benaderingswijze van het paard vanuit het wezen van mens en dier!

Daarbij wordt uitgegaan van de stelling, dat de mens in wezen een roofdier is en het paard een prooidier. Niet vóórdat de mens in staat is zijn eigen wezen te beheersen kan hij het wezen van het paard beheersen;

Werken …in de geest van het paard… 

 

 

 

 
Zend mail aan de Webmaster met vragen of commentaar over deze web site.
Copyright © 2001 Horserij Paardenvleugel
Aangepast op: 10 september 2008