Paardenmens

Startpagina Contactinformatie Vacatures


...in de geest
van het paard...


de Faciliteiten
de Opfokkerij
het Onderricht
de Training
de Fokkerij
Paardentaxi
Revalidatie
Vakantiestalling
de Prijzen
Paardenmens
Toine de Klerk, 50 jaar, dierenmens in hart en ziel, was diverse jaren werkzaam als ruiter bij de Bereden Politie. Door opleiding en praktische ervaring bij dit Politieonderdeel werd, naar later bleek, de basis gelegd voor zijn inmiddels grootste dierenpassie: Paarden en nog eens paarden…

Uit vervolgstudie, verdere praktische ervaring en training werden onder andere paarden voor hem "skydogs"… (door  Noord-Amerikaanse Indianenstammen gebruikte naam voor paarden). Hij deed onderzoek naar  o.a. paardentraining en -onderricht. Vanuit zijn wereld met paarden ontsproot het idee van  'n eigen paardenhouderij.

Uiteindelijk kwam hij met hulp en steun van vele vrienden en anderen tot een naam en 'n missie…:

Horserij Paardenvleugel

 …in de geest van het paard…

Alle dank en waardering aan dier en mens, die bijdragen hebben geleverd aan de totstandkoming van dit verhaal.

Paardenmens is dat alles waard!

 

 

Zend mail aan de Webmaster met vragen of commentaar over deze web site.
Copyright © 2001 Horserij Paardenvleugel
Aangepast op: 10 september 2008