de Opfokkerij

Startpagina Contactinformatie Vacatures


...in de geest
van het paard...


de Faciliteiten
de Opfokkerij
het Onderricht
de Training
de Fokkerij
Paardentaxi
Revalidatie
Vakantiestalling
de Prijzen
Paardenmens

Paardenvleugel fokt paarden op en biedt in ruime zin onderricht en training van het paard. Het werkterrein betreft voornamelijk de lichamelijke en geestelijke basisontwikkeling, -belering čn -training van groene dieren, alsmede selectief de behandeling van probleem-paarden, niet zelden in verband gebracht met de menselijke omgang.

 

De lichamelijke en geestelijke basisontwikkeling van jonge paarden is erg belangrijk.

Vanzelfsprekend is daarbij een goede gezondheid en conditie van de dieren het uitgangspunt.

De Horserij benadert die gezondheid  en conditie vanuit het puur natuurlijke en verzorgt op basis van de eenvoud, de juiste maat en goede kwaliteit.

 

Hierbij is voorkomen beter dan genezen. Alle paarden worden regelmatig gecontroleerd middels alternatieve en bij noodzaak reguliere diagnosestelling.

 

Zonodig vindt natuurgeneeskundige of reguliere behandeling plaats door erkende deskundigen.

Middels een geautomatiseerd beheersysteem wordt van alle gestalde dieren dagelijks 'n eigen dossier onderhouden. Zodoende waakt het verleden over de toekomst.

 

Ook het sociale aspect speelt een grote rol bij het paard, vooral in relatie tot het kudde- en vluchtinstinct. Daarom huisvest Paardenvleugel jonge dieren zoveel mogelijk groepsgewijs in loopstallen, waarbij de dieren, ruim gestald, zowel binnen als buiten kunnen vertoeven.

Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met onder andere ras, geslacht, leeftijd en de persoonlijkheid van het paard.

 
Zend mail aan de Webmaster met vragen of commentaar over deze web site.
Copyright © 2001 Horserij Paardenvleugel
Aangepast op: 10 september 2008